Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Bidea Bidea > Apostolua  
• Apostolua
Kapitulua 1 Izaera
   > Puntua 1
   > Puntua 7
   > Puntua 11
   > Puntua 16
   > Puntua 19
   > Puntua 24
   > Puntua 32
   > Puntua 35
Kapitulua 3 Otoitza
   > Puntua 89
   > Puntua 105
   > Puntua 108
   > Puntua 109
Kapitulua 7 Penitentzia
   > Puntua 232
Kapitulua 9 Erabakiak
   > Puntua 255
Kapitulua 12 Naturaz gaindiko bizitza
   > Puntua 284
Kapitulua 13 Barne-bizitzaz gehiago
   > Puntua 315
Kapitulua 15 Ikasketa
   > Puntua 342
   > Puntua 344
   > Puntua 353
   > Puntua 358
   > Puntua 359
Kapitulua 16 Heziera
   > Puntua 360
   > Puntua 365
   > Puntua 371
   > Puntua 372
   > Puntua 373
   > Puntua 379
   > Puntua 380
   > Puntua 383
Kapitulua 17 Zure santutasun maila
   > Puntua 387
   > Puntua 388
   > Puntua 389
   > Puntua 390
   > Puntua 407
   > Puntua 411
   > Puntua 412
Kapitulua 19 Karitatea
   > Puntua 459
   > Puntua 464
Kapitulua 20 Bideak
   > Puntua 473
   > Puntua 474
   > Puntua 475
   > Puntua 484
   > Puntua 485
   > Puntua 486
   > Puntua 489
   > Puntua 490
   > Puntua 491
Kapitulua 23 Meza Santua
   > Puntua 528
Kapitulua 31 Poza
   > Puntua 660
   > Puntua 661
Kapitulua 33 Nahigabeak
   > Puntua 687
   > Puntua 695
Kapitulua 36 Jaungoikoaren Nahia
   > Puntua 774
Kapitulua 37 Jaungoikoaren aintza
   > Puntua 785
Kapitulua 38 Proselitismoa
   > Puntua 791
   > Puntua 793
   > Puntua 794
   > Puntua 795
   > Puntua 796
   > Puntua 799
   > Puntua 802
   > Puntua 803
   > Puntua 804
   > Puntua 806
   > Puntua 807
   > Puntua 808
   > Puntua 809
   > Puntua 810
   > Puntua 811
Kapitulua 39 Gauza txikiak
   > Puntua 830
Kapitulua 40 Taktika
   > Puntua 831
   > Puntua 832
   > Puntua 833
   > Puntua 834
   > Puntua 835
   > Puntua 837
   > Puntua 838
   > Puntua 839
   > Puntua 840
   > Puntua 841
   > Puntua 842
   > Puntua 843
   > Puntua 846
   > Puntua 848
   > Puntua 850
Kapitulua 42 Haurtzaro bizitza
   > Puntua 877
Kapitulua 43 Deia
   > Puntua 904
   > Puntua 905
   > Puntua 909
   > Puntua 911
   > Puntua 912
   > Puntua 920
   > Puntua 921
Kapitulua 44 Apostolua
   > Puntua 929
   > Puntua 930
   > Puntua 931
   > Puntua 932
   > Puntua 933
   > Puntua 934
   > Puntua 935
   > Puntua 936
   > Puntua 937
   > Puntua 938
   > Puntua 939
   > Puntua 940
   > Puntua 942
   > Puntua 943
   > Puntua 944
   > Puntua 946
   > Puntua 948
   > Puntua 951
   > Puntua 955
   > Puntua 956
   > Puntua 957
   > Puntua 958
   > Puntua 959
Kapitulua 45 Apostolutza
   > Puntua 960
   > Puntua 961
   > Puntua 967
   > Puntua 968
   > Puntua 969
   > Puntua 970
   > Puntua 971
   > Puntua 972
   > Puntua 973
   > Puntua 974
   > Puntua 975
   > Puntua 976
   > Puntua 977
   > Puntua 982