Josemaría Escrivá Obras
• Puntua 1: Ez dadila antzu izan zure bizitza. —Onuragarri iza....
• Puntua 2: Zure jarrera ikusi eta zure solasa entzunik, denek....
• Puntua 3: Duintasuna. —Utzi alde batera emakume kaxkarin edo....
• Puntua 4: Ez esan: «Horrelakoa da nire izaera..., nire norta....
• Puntua 5: Ezetz esatera ohitu zaitez.....
• Puntua 6: Atzea emaiozu maltzurrari, belarrira honako hau xu....
• Puntua 7: Ez zaitez izan herri txikikoen aiurrikoa. —Handi e....
• Puntua 8: Baretasuna. —Zergatik haserretu, haserretuz Jaungo....
• Puntua 9: Esan duzun hori bera esazu beste tonu batez, amorr....
• Puntua 10: Ez errietan hasi egindako hobenak haserre sentiara....
• Puntua 11: Nahimena. —Adorea. —Eredua. —Egin behar dena, egin....
• Puntua 12: Adoretu zaitez eragozpenen aurrean. —Jaunaren gra....
• Puntua 13: Alden itzazu zugandik, gutxienez denbora galarazte....
• Puntua 14: Ez galdu alferrik zure kemena eta zure denbora, Ja....
• Puntua 15: Ez utzi zure lana biharko.....
• Puntua 16: Taldekoi bihurtu… zu? Pilokoa!? Buruzagi izateko s....
• Puntua 17: Ez zaitzala atzeman honako ezaugarri hauek dituen ....
• Puntua 18: Munduzale, kaxkarin eta burugabe izaten ahalegintz....
• Puntua 19: Nahimena. Ezaugarri garrantzitsua da,benetan. Ez i....
• Puntua 20: Ez zatoz bat horren edo beste haren izaerarekin… N....
• Puntua 21: Aitzakiak. —Inoiz ez zaizkizu faltako zure eginbeh....
• Puntua 22: Sendo izan zaitez. —Gizontsu. —Gizon. —Eta gero… a....
• Puntua 23: Ezin duzula gehiago egin!? —Ez ote da… ezin duzula....
• Puntua 24: Jakintsu…, buruzagi…, ausarta izateko… gogo bizian....
• Puntua 25: Ez zaitezte eztabaidan ari. —Eztabaidak ez du argi....
• Puntua 26: Ezkontza sakramentu santua da. —Garaia datorrenean....
• Puntua 27: Barre egiten duzu «ezkontzarako goi-deia» duzula e....
• Puntua 28: Ezkontza tropari dagokio, ez Kristoren estatu nagu....
• Puntua 29: Bere bolizko dorrean, bere oskolean sartzen den be....
• Puntua 30: Kalkulatzaile zara. —Ez esan niri gazte zarenik. G....
• Puntua 31: Zeurekoia zara. —Zu beti «zeureari» ekinez. —Krist....
• Puntua 32: Ez zara buruzagi izango, jendetza zu zeu igo ahal ....
• Puntua 33: Ez duzu inoiz ere «egia agortu» nahi. —Gizalegez, ....
• Puntua 34: Ez egiaren beldurrik izan, egiak heriotza badakark....
• Puntua 35: Ez zait atsegin hainbeste eufemismo: koldarkeriari....
• Puntua 36: Ez da konponezina gehiegikeria hori. —Aurrera jarr....
• Puntua 37: «Aitzakia ugarikoa» zara, gaur esan ohi den bezala....
• Puntua 38: Egia ote da —ez dut uste, ez— lurrean ez dagoela g....
• Puntua 39: «Eska ezazu inoiz ez nadin errazenean geratu nahi»....
• Puntua 40: Sinesmena, poza, baikortasuna. —Baina errealitatea....
• Puntua 41: A zer garrantzi handiz bizitzen diren zorakeria hu....
• Puntua 42: Zergatik izaeraren aldaketa horiek? Noiz finkatu b....
• Puntua 43: Ez zaitez hain… sentikor izan. —Edozergatik minber....
• Puntua 44: Karitateak eta gizalegeak eskatzen duten aitzakia ....
• Puntua 45: Zergatik mintzen zaituzte zuri buruzdabiltzan susm....
• Puntua 46: Ez al zaizu iruditzen, berdintasuna, ulertu ohi de....
• Puntua 47: Hitz hanpatze eta harrotze horrek ez dizu ongi ema....
• Puntua 48: Ez duzu izaera sendorik: hori da denean muturra sa....
• Puntua 49: Zaude isilik. —Ez zaitez «umeantz», haur karikatur....
• Puntua 50: Begi-luze eta galdetzaile zara, sudur-luze eta lei....
• Puntua 51: Zure izaera gizontsu, zuzen eta xaloa, larritu egi....
• Puntua 52: Besteak epaitzean, zure kritikari zergatik eranste....
• Puntua 53: Espiritu kritiko hori —eman dezagun ez dela marmar....
• Puntua 54: Amore eman? —Borrokarako gogorik ez dutenen —patxa....
• Puntua 55: Gizon: Ez zaitez hain inozo izan (Jaungoikoaren au....