Josemaría Escrivá Obras
• Iraupena
Kapitulua 1 Izaera
   > Puntua 39
   > Puntua 42
   > Puntua 44
   > Puntua 45
Kapitulua 3 Otoitza
   > Puntua 100
   > Puntua 101
   > Puntua 104
Kapitulua 4 Garbitasun santua
   > Puntua 129
Kapitulua 9 Erabakiak
   > Puntua 247
   > Puntua 249
   > Puntua 251
   > Puntua 253
   > Puntua 254
   > Puntua 255
   > Puntua 257
Kapitulua 12 Naturaz gaindiko bizitza
   > Puntua 285
   > Puntua 290
   > Puntua 292
   > Puntua 300
Kapitulua 13 Barne-bizitzaz gehiago
   > Puntua 324
Kapitulua 17 Zure santutasun maila
   > Puntua 413
Kapitulua 18 Jainko Maitasuna
   > Puntua 434
Kapitulua 20 Bideak
   > Puntua 478
   > Puntua 482
   > Puntua 485
Kapitulua 21 Ama Birjina
   > Puntua 502
   > Puntua 513
   > Puntua 514
   > Puntua 515
   > Puntua 516
Kapitulua 22 Eliza
   > Puntua 519
Kapitulua 23 Meza Santua
   > Puntua 534
Kapitulua 25 Jaierak
   > Puntua 552
Kapitulua 26 Sinesmena
   > Puntua 581
Kapitulua 30 Diskrezioa
   > Puntua 644
Kapitulua 33 Nahigabeak
   > Puntua 695
Kapitulua 34 Barne-borroka
   > Puntua 709
   > Puntua 711
   > Puntua 720
   > Puntua 730
   > Puntua 733
Kapitulua 39 Gauza txikiak
   > Puntua 813
   > Puntua 819
   > Puntua 822
   > Puntua 823
   > Puntua 825
Kapitulua 42 Haurtzaro bizitza
   > Puntua 882
   > Puntua 891
   > Puntua 893
Kapitulua 43 Deia
   > Puntua 910
   > Puntua 924
   > Puntua 927
Kapitulua 44 Apostolua
   > Puntua 934
Kapitulua 45 Apostolutza
   > Puntua 965
   > Puntua 982
Kapitulua 46 Iraupena
   > Puntua 983
   > Puntua 984
   > Puntua 985
   > Puntua 986
   > Puntua 987
   > Puntua 988
   > Puntua 989
   > Puntua 990
   > Puntua 991
   > Puntua 992
   > Puntua 993
   > Puntua 994
   > Puntua 995
   > Puntua 996
   > Puntua 997
   > Puntua 998
   > Puntua 999