Josemaría Escrivá Obras
• Apostolutza
Kapitulua 1 Izaera
   > Puntua 1
   > Puntua 2
   > Puntua 19
   > Puntua 28
Kapitulua 3 Otoitza
   > Puntua 105
   > Puntua 108
   > Puntua 109
Kapitulua 4 Garbitasun santua
   > Puntua 129
Kapitulua 11 Jaungoikoaren aurrean
   > Puntua 275
Kapitulua 13 Barne-bizitzaz gehiago
   > Puntua 301
   > Puntua 317
Kapitulua 15 Ikasketa
   > Puntua 335
   > Puntua 338
   > Puntua 342
   > Puntua 346
   > Puntua 347
   > Puntua 349
   > Puntua 351
Kapitulua 16 Heziera
   > Puntua 363
   > Puntua 370
   > Puntua 371
   > Puntua 372
   > Puntua 373
   > Puntua 377
   > Puntua 380
   > Puntua 381
Kapitulua 17 Zure santutasun maila
   > Puntua 399
   > Puntua 411
   > Puntua 412
Kapitulua 20 Bideak
   > Puntua 474
   > Puntua 475
   > Puntua 477
   > Puntua 484
   > Puntua 485
   > Puntua 486
   > Puntua 487
   > Puntua 489
Kapitulua 28 Esanekotasuna
   > Puntua 614
   > Puntua 616
   > Puntua 617
   > Puntua 619
Kapitulua 29 Pobretasuna
   > Puntua 631
Kapitulua 30 Diskrezioa
   > Puntua 643
Kapitulua 31 Poza
   > Puntua 661
Kapitulua 33 Nahigabeak
   > Puntua 697
   > Puntua 701
Kapitulua 34 Barne-borroka
   > Puntua 723
Kapitulua 35 Azkenak
   > Puntua 749
Kapitulua 38 Proselitismoa
   > Puntua 790
   > Puntua 791
   > Puntua 792
   > Puntua 793
   > Puntua 794
   > Puntua 795
   > Puntua 796
   > Puntua 800
   > Puntua 801
   > Puntua 802
   > Puntua 803
   > Puntua 808
   > Puntua 812
Kapitulua 40 Taktika
   > Puntua 831
   > Puntua 832
   > Puntua 833
   > Puntua 834
   > Puntua 835
   > Puntua 836
   > Puntua 837
   > Puntua 838
   > Puntua 839
   > Puntua 840
   > Puntua 841
   > Puntua 842
   > Puntua 844
   > Puntua 847
   > Puntua 850
Kapitulua 41 Gogozko haurtzaroa
   > Puntua 857
Kapitulua 43 Deia
   > Puntua 904
   > Puntua 911
   > Puntua 916
   > Puntua 917
   > Puntua 923
   > Puntua 928
Kapitulua 44 Apostolua
   > Puntua 931
   > Puntua 932
   > Puntua 933
   > Puntua 934
   > Puntua 935
   > Puntua 936
   > Puntua 937
   > Puntua 938
   > Puntua 939
   > Puntua 940
   > Puntua 941
   > Puntua 942
   > Puntua 947
   > Puntua 956
Kapitulua 45 Apostolutza
   > Puntua 960
   > Puntua 961
   > Puntua 962
   > Puntua 963
   > Puntua 964
   > Puntua 965
   > Puntua 966
   > Puntua 967
   > Puntua 968
   > Puntua 969
   > Puntua 970
   > Puntua 971
   > Puntua 972
   > Puntua 975
   > Puntua 976
   > Puntua 977
   > Puntua 978
   > Puntua 979
   > Puntua 980
   > Puntua 981
   > Puntua 982