Josemaría Escrivá Obras
417

Ez dago Maitasuna beste maitasunik!


418

Gauzarik apalenari, areago, gauzarik apalgarrienari garrantzia emateko, bide bakarra maitatzea da.


419

—Haur. —Eri. —Hitz hauek idazterakoan, ez al duzue maiuskulaz jartzeko gogorik sentitzen?

Arima maitemindu batentzat haurrak eta eriak Bera baitira!


420

Zer gauza gutxi den bizitza bat Jaungoikoari eskaintzeko!…


421

Adiskide bat altxorra da. —Eta… Adiskide bat!…, zure altxorra dagoen lekuan, hantxe baitago zure bihotza.


422

Jesus zure adiskide da. —Adiskidea. —Haragizko bihotza duena, zurea bezalakoa. —Haren begiak, ezin maitagarriagoak, Lazarorengatik negar egin zuten…

—Eta Lazaro adina maite zaitu zu ere.


423

Ene Jaungoiko, maite zaitut, baina… irakats iezadazu maitatzen!


424

Maitasunez zigortzea: horixe da merezi dutenei jartzen zaien zigorra naturaz gaindiko mailara jasotzeko bidea.

Jaungoikoaren maitasunez, Bera iraintzen baitugu, ordain bezala balio dezala zigorrak: Jaungoikoarengatik lagun hurkoari diogun maitasunez, zigorra inoiz ere ez dadila mendeku izan, sendagai onuragarri baizik.


425

Hainbeste maite nauzula jakin, ene Jaungoiko, eta… nola ez naiz erotu?


426

Kristorengan dauzkagu eredu guztiak: Errege, Maitasun eta Jaungoiko baita.


427

Jauna, denean izan dezadala oreka eta neurri… Maitasunean izan ezik.


428

Maitasunak, giza maitasunak ere bai, hainbeste poz ematen badu hemen, zer izango da Maitasuna zeruan?


429

Maitasunez egiten den guztia eder eta handi bihurtzen da.


430

Jesus, azkena izan nadila denean… eta lehenengoa Maitasunean.


431

Ez beldurrik izan Jaungoikoaren Zuzentasunari. —Jaungoikoarengan Errukia bezain miresgarria eta maitagarria da Zuzentasuna: biak Maitasunaren adierazgarri dira.


432

Gogora ezazu munduko gauzarik eder eta handiena… adimenari eta beste ahalmenei atsegin zaiena… eta haragiari eta zentzuei laket zaiena…

Eta mundua ere bai, eta gauean distiratzen duten beste munduak: Unibertso osoa. —Hori guztia eta bihotza asetzen duten zoramen guztiek…, ez dute deus ere balio, hutsa dira, hutsaren hutsa, nire Jaungoiko honen! —zurearen!— aldean, amaigabeko altxor, bitxi zoragarri, beheratua, esklabo bihurtua, morroi itxuraz deuseztaturik sortu nahi izan zuen estalpean, Joseren lantegian, Nekaldi eta Heriotza iraingarrian… eta Eukaristia Santuko Maitasun zoramenean.


433

Maitasunez bizi zaitez eta beti garaile aterako zara —nahiz eta garaitua izan— zure barne-borrokako Navas eta Lepantoetan1.

1.[ Navas de Tolosa (1212) eta Lepanto-ko (1571) borroken aipamena].


434

Utziozu zure bihotzari Maitasun eta eskerroneko samurtasuna isurtzen, etsaiak ezarritako korapiloetatik Jaungoikoaren graziak egunero nola askatzen zaituen ikusirik.


435

«Timor Domini sanctus». —Jaungoikoaren beldurra santua da. —Semeak aitari dion begirune beldurra, inoiz ere ez morroi beldurra, zure Aita Jaungoikoa ez baita zapaltzaile.


436

Maitasun damua. —Bera ona delako. —Zure Adiskidea delako, zuregatik bere Bizitza eman zuena. —Daukazun on guztia berea delako. —Hainbeste iraindu duzulako… Barkatu dizulako… Berak!… zuri!!

—Negar egin ezazu, seme, Maitasun damuz.


437

Gizakiren bat hil izan balitz ni heriotzatik askatzearren!…

—Jaungoikoa hil zen. Eta axolagabe gelditzen naiz.


438

Zoroa! —Ikusi zintudan —gotzain kaperan bakarrik zinela uste zenuen—kaliza eta patena sagaratu berriei musu banaematen: Berak, lehenengo aldiz eukaristi ontzihorietara «jaisten» denean, hantxe aurki ditzan.


439

Ez ahaztu Damua Maitasunaren froga harria dela.


Aurrekoa Hurrengoa